Sogn og Fjordane

Bilder av kirkebygg i Sogn og Fjordane fylke. FULL OVERSIKT FINNER DU HER.

Aurland

Vangen kyrkja i Aurland i Sogn.

Borgund kyrkje

Naboen til stavkirken

Borgund Stavkyrkje

Var nesten mørkt da jeg tok bildet…

Hopperstad

Hopperstad stavkyrkja i Vik i Sogn.

siri-2 007

Høyanger kirke.

Kråkenes

Kirkegården må være den mest værutsatte i landet…

Selje Kirke

Selje kirke (Selje kyrkje) er en langkirke fra 1866 i Selje kommune i Sogn og Fjordane. Byggverket er i tre og har 500 plasser.

Fanaråkmonumentet på Sognefjellet (2)

Dette er også en kirke selv om den ikke er det offisielt.

Undredal

Urnes stavkyrkja.

Urnes stavkyrkja ligg i Luster i Sogn.Den vart bygd i 1130-åra.Kyrkja står i ein serstilling når det gjeld arkitektur og stilhistorie,og er eit sentralt verk i norsk kunst og historie.Ho er rekna som den eldste av stavkyrkjene,og eit eksempel på svært godt handtverk og serdeles fin treskurd. Ornamentikken i kyrkja er svært intressant,og kan tidfestast til 1050-1100,noko som tyder på at mykje stam… Les hele

Urnes stavkyrkja.

Urnes sett frå sør.

Urnes stavkyrkja.

På nordveggen i Urnes stavkyrkja finn me den namngjetne nordportalen saman med to rikt utskorne veggplankar. Utskjeringane er daterte til rundt år 1050,og motivet ser ut til å vera ein kamp mellom skapningar som liknar på slangar og løver. Me trur at portalen har vore vestportal “hovudinngang” i ei tidlegare kyrkje. Kyrkja som står der i dag er truleg den tredje stavkyrkja bygd på same stad.Den al… Les hele

Urnes stavkyrkja.

Nærbilete av utskjeringa som er utført rundt år 1050.

31.05.2009

Kyrkjegarden på Østerbø i Aurlandsdalen. Sokna til Vangen kyrkje i Aurland.Vart teken i bruk i 1858. Vigsla av presten Allum 19.juli 1859.Var i bruk til 1911. Det vart gravlagd fleire her før presten vigsla den. Det vart ordna slik at dei sette ein stokk ned på kista når dei kasta på jord.Under vigsla trekte dei opp stokken og presten strødde vigsla jord ned på kistelokket.Mange av dei gravla… Les hele

30.05.2009

Minneplata på kyrkjegarden på Østerbø i Aurlandsdalen. I eldre tid var det strevsamt å frakta dei døde frå den 40 km. lange Aurlandsdalen til Aurlandsvangen ved fjorden.Noko som ofte tok to dagar.Midtvegs vart liket hengt opp i ei bjørk, den sokalla likbjørki, til vern mot rovdyr og so heldt dei fram dagen etter. Dette var ei mykje strevsam ferd ned den tronge dalen.På fleire stader,slik som i Nes… Les hele

31.05.2009

Flåm kyrkje i Sogn og Fjordane.

23.07.2009

Naustdal kirke i Sogn og Fjordane. Bildet er tatt 23 juli.