Viser arkivet for oktober, 2015

Randaberg kirke

Langkirke i tre, fra 1845, beliggende i Randaberg kommune.
Arkitekt Hans Ditlev Franciscus von Linstow.
Kirken har rundt 500 sitteplasser.
Menigheten hører til Tungenes prosti i Stavanger bispedømme.
Kirkegården omslutter trebygningen.

Informasjonssider om kirken og menigheten:
Randaberg kirke på F.b.
Lokalhistorisk artikkel om kirken
Randaberg menighet
Wikipedia om Randaberg kirke
Og om forløperen Randabergkirken – en av to kirker i omegn, frem til 1845.

Vis-a-vis kirken står Steinaldermannen – en statue av kunstneren Arne Durban.

I 2014 ble er det ført opp et bruksbygg, inntil kirken; Kirkestua tegnet av Trodahl Arkitekter.

Aksdal kyrkje

Tett på hovedfartsårene vest i Norge, ligger Aksdal kyrkje.
Her møtes E39 og E134, viktige veier som er med å knytte landet sammen.
Her ved knutepunktet tok biskop Bjørn Bue første spadestikk 18. april 1994.
31. oktober 1994 ble grunnsteinen satt ned.
27. august 1995 vigslet samme biskopen kirkebygget.
Det rommer 250 sitteplasser – totalt 440 sitteplasser, når tilstøtende areal benyttes.
Kirken er tegnet av arkitekt Stein Jarle Helgeland.

Førresfjorden Menighet og Sokn
Tysvær kyrkjelege fellesråd
Stavanger bispedømmeråd

Ytterligere fakta om bygget og menigheten:
Aksdal Kyrkje
Menighetens side på F.b.
Menighetsbladet Kyrkjetonar

  • ukjent kirke — Kan kirke og sted identifiseres? Postkort fra ca. 1910-1920.
  • ukjent kirke — Klarer noen å identifisere stedet? Postkort fra ca. 1910-1920.

Bamble Kirke

Pen kirke i Bamble, rett ved Olavskirken.

OLAVSKIRKEN i Bamble

Olavskirken i Bamble, en fin plass og besøke,tett ved E 18.

Denne stod på Oddernes i Kristiansand, ikke langt fra kirken, krematoriet og prestegården. Her satses det stort.

Denne er nok litt på kanten i denne sonen, ja.
Funnet bak Kristkirken i Bergen.
Flere bilder HER.

Minnekirken i Villajoyosa

I høyden overfor byen Villajoyosa på den spanske solkysten finner man Sydens katedral.
“Verdens” best besøkte sjømannskirke – Pastor Olav Kr. Strømmes Minnekirke.
Nærmeste nabo er behandlingssenteret Solgården – terrenget rundt er tørt og goldt
- men 1500 palmer, kalt Kong Harald V’s palmeskog har startet å forvandle nærmiljøet.

Utenfor kirken møtes vi av inskripsjonen, trolig etter Strømmes ønske:
Soli Deo Gloria – Gud alene (tilkommer) æren.

Arkitekt Knut Astrup tegnet den opprinnelige langskipkirken.
Planen om flerbruk, for både kirke og teatersal fungerte ikke optimalt.
Stor avstand mellom alter og menighet, dårlig akustikk og økt plassbehov gjorde at man i 1999
besluttet å vende kirkerommet. Nå er det rundt 500 sitteplasser.

Kirken sto ferdig og ble tatt i bruk i 1975.
Åpningsgudstjensten ble holdt av pastor Olav Kr. Strømme 17. mai samme år.
18. mars 1979 ble første sjømannsprest Torleif Worren innsatt.
Først 4. mai 1980 ble kirken vigslet, av Bjørgvin-biskop Thor With.
17. oktober 1999 ble kirken gjeninnviet etter ombyggingen.

De fire store glassmaleriene, i liturgiske farger, er utført av kunstnerparet
Numme (Elen Grøn-Hansen) og Odd Tandberg. Maleriene er utført i silketrykk eller serigrafi.

Alterteppet er vevd av Else Marie Jacobsen – tittel: Fra tornekrone til seierkrone.

Den ene endeveggen er dekorert med barnemalerier – et minne etter Den Norske Skolen Costa Blanca,
som leide presteboligen med underetasje 1982 – 86. Alteret sto opprinnelig foran endeveggen.

Kunstnerparet Numme og Odd Tandberg har også laget det store trekorset, av spansk oliven og norsk furu.

Kirken er et møtested – for mennesker imellom og mellom Gud og mennesker.
Et møtested i sorg og glede – ved begravelse og bryllup.
Et sted for konserter og gladsang, et sted for ro og fred.
Kirken er et “annet” hjem for dem som bor her og for dem som er hjemmefra for kortere eller lengre tid.

11. oktober 2015 feirer kirken sitt 40-års jubileum, med seminar, konsert og jubileumsgudstjeneste.
Minnekirkens jubileumsbok utgis ved anledningen.

Kilde:
2 brosjyrer utgitt av Sjømannskirken om kirkebygget og dets historie.

Bråten kirkegård i Kragerø

I Kragerø var det opprinnelig kirkegård ved kirken. På midten av 1800-tallet ble det imidlertid anlagt kirkegård på sørsiden av Bråtenveien ved Kalstad. Dette var byens hovedkirkegård fra 1846 og til den nye store kirkegården på Kalstad ble tatt i bruk i 1862. Enkelte begravelser fant imidlertid sted ved Bråten kirkegård helt til 1950, og fortsatt benyttes familien Biørns private gravsted ved inngangen til kirkegården.

I dag er kirkegården for et kulturminne å regne der den ligger inne i et skogholt mellom fjellknausene. Den er inngjerdet, og mange gravminner synes å være i god behold selv om enkelte er veltet og vegetasjonen er nokså høy. Det er en fredfull plett der tiden tilsynelatende står stille. Theodor Kittelsen skrev om kirkegården: «Der inne i den ensomme stillhet var en syngende fryd.» Han har også malt en akvarell fra inngangspartiet. Langs kirkegårdsmuren inne på selve kirkegården står enkelte benker der man kan sette seg.

En venneforening har registrert gravminnene og utfører dugnadsarbeid når det er nødvendig. Kragerø kirkelige fellesråd henviser til venneforeningen for saker som angår kirkegården. Fremstillingen her bygger på fellesrådets nettside om kirkegårdene.

Biørn kirkegård:

Annonse