Viser arkivet for september, 2015

Herad kirke 1934 Foto: Bjørgulv Mykland.

Foldnes gravplass

Landlig og vakkert beliggende finner man Foldnes gravplass, like nordøst for kirken.
Det første byggetrinnet omfatter to tredeler av planlagt utbygging og gir 722 kistegraver, 165 urnegraver, knapt 432 urner i en minnelund og 282 anonyme urnegraver.
Av de 722 kistegravene er 76 muslimske og orientert mot Mekka.
Gravplassen ble vigslet 6. oktober 2013.

Gravplassen som åpnet i slutten på 2013 kostet 25 millioner kroner å opparbeide.
Mer om prosjektet.

Landro gravplass

Gravplass ble anlagt på Landro i 1901. Den ligger like nordøst for kirken.
Gravplassen er utvidet flere ganger: 1957, 1966 og siste gang i 1994.

Om kirkegårder og gravplasser i Fjell sokn.

Ved utløpet, på sørsida, var det eit nes som dei kalla ”likneset”. Her sette dei i land gravfølgje og kiste på veg til gravplassen. Kring 1900 vart det laga veg ned til vågen. Det vart då laga ei bryggje, Reinabryggjo, som var betre egna til å ta i mot båtar med gravfølgje. Familien til den døde hadde på førehand hatt ei tilstelning med tale og salmesong heime. Etter at gravfølgje hadde komme fram til Reinebryggjo frakta dei kista med hest og vogn op Sjoabrekko til gravplassen. Gravfølgjet gjekk bak vogna, medan 2 – 3 menn gjekk framom og song salmar. Flokkar med nyfikne ungar heldt seg i bakgrunna og bivåna det heile.

Kilde: Om Landrovågen – av Landro skule.

Vaksdal kyrkje

Høyt over fjorden, jernbanen og industristedet troner steinkirken.
Kirkebygget som er tegnet av arkitekt Ole Landmark, ble vigslet 7. april 1933.
Langkirken har 300 sitteplasser.
Vaksdal Sokn hører til Vaksdal kyrkjelege fellesråd. i Bjørgvin bispedømme

Andre kilder om kirken:
Vaksdal historielag
Norges kirker – meget utførlig artikkel om byggverket
Vaksdal kirke på nettet.
Vaksdal kyrkje på Wikipedia.

Landro kyrkje

Landro kyrkje er en av tre kirker i Fjell sogn.
Arbeidskirken ble bygd i 1977 og ble vigslet av biskop Thor Scherffenberg With.
Det er 400 sitteplassar inkl sidesalene, og det er menighetssal i kjelleren.
Alterveggen er bygd av fjærestein fra Lerøy i Sund kommune.
Kirkeklokkene er fra O. Olsen & Sønn Klokkestøperi og har innskriften:
“Ære være Gud i det høgste”, og " Land, land, land, høyr Herrens ord".

Omtale av kirken:
Allerede i 1923 ble Landro bedehus vigslet til kirkelig bruk, noe som forteller oss at folk i nordre delen av Fjell ventet lenge på et eget gudshus.

Kyrkja er bygd som ei “sentralkyrkje”- kjenneteikna av at alle sidene er like lange som i eit kvadrat
- eit symbol på at kyrkja rommer heile verda.
Kvadratet som form går igjen i interiøret i kyrkja; alteret – døypefonten – preikestolen.
Alterveggen er bygd opp i småstein, og symboliserer menneska i kyrkja.

Arkitekt: Aksel Ludvig Fronth (1925 – 2000)
Grundig artikkel om byggverket på Norges kirker.

Kilde:
Landro kyrkje på F.b.

Landro gravplass ligger like nordøst for kirken.

Saltdal kirke er ei langkirke med 545 sitteplasser, den ligger på tettstedet Rognan og ble bygd i tidsrommet 1862- 1864. Kirken er bygd av furutømmer med bordkledning ut og invendig, og man kan tydelig se at bygningen har flere trekk fra den nygotiske stilen. Arkitekt var P. H. Holtermann.

Froland Kirke

Froland kirke.
Fin kirke med stort kors i toppen som står på langs.

Annonse