Viser arkivet for mai, 2016

Hattfjelldal kirke er ei tømret langkirke med utvendig bordkledning. Bygningen er inspirert av gotikkens katedraler, og ble oppsatt året 1868 i Hattfjelldal kommune av byggmester Jakob Nilsen Hagen, Mosjøen.
Arkitekt: J.E.Tverdahl og Nils Toft.
Kirken ble vigslet den 12 august 1869 av Biskop Hvoslef.

Diakonhjemmets kapell

Det ble innredet et kapell i høyskolebygget ved Det norske diakonhjem (vanligvis bare kalt Diakonhjemmet) i forbindelse med hjemmets hundreårsjubileum i 1992.

Kapellet er innredet og utsmykket i samarbeid med Kirkelig kulturverksted. Det står mer om det på Diakonhjemmets nettsted her og her.

Bildet ble tatt på en nattetur i vakre Nærøy den 18. mai 2014, har dessverre ingen bilder av interiør. Finner følgende informasjon om kirken på nettet:

Lundring kirke – langkirke bygd i 1885 i tre med 600 plasser. Nærøy prosti. Nærøy kommune. Arkitekt: Nordan, Jacob Wilhelm. Kirken er bygget i nygotisk stil.

Bogstadveien kapell

Forsamlingslokalet Bogstadveien kapell (eller «Bogstadveiens kapell») er i en bygård i Bogstadveien 49 (opprinnelig 49C) på Majorstuen. Bygården ble tegnet av Oscar Dehkes og Egil Selmer og oppført i 1899 for Aker kommune.

Foreningen for Indre Mission i Kristiania (nå til dags Kirkens Bymisjon) overtok forsamlingslokalet i 1901 og hele gården i 1909. Ifølge byleksikonet tilhører den nå Kirkens SOS.

Altertavlen er laget av Sveinung Aanondson.

I tillegg til gudstjenester var lokalet åsted for teater og andre kulturaktiviteter. Noe av dette er skildret i et jubileumsnummer for bymisjonen. I dette miljøet ble Kirkelig kulturverksted grunnlagt. KKV har siden flyttet til Kulturkirken Jakob. Det kan se ut til at lokalet ble gjort om til teaterscene i 1990, men undertegnede kjenner ikke aktuell status for kapellet og huset.

Bragernes Kirke, Drammen i vårdrakt :-)

Oslo 4. metodistkirke

Mange kjenner nok til det store Fretex-bygget i Kirkeveien 62 på Majorstuen, med Frelsesarmeens bruktbutikk. Ikke så mange vet at det opprinnelig var metodistkirke her.

Oslo fjerde metodistmenighet fikk oppført bygget eller byggene, som var tegnet av Olaf Boye, i 1897–98. Det dreier seg om en femetasjers leiegård inntil Sørkedalsveien og et lavere kirkelokale på vestsiden langs Kirkeveien.

Menigheten er siden lagt ned, uten at undersøkt litteratur røper når. Bygget ble allerede i 1902 overtatt av Otto Treider som misjonslokale. Ifølge Oslo byleksikon overtok så Frelsesarmeens 8. korps lokalene i 1906, og Frelsesarmeen har eid dem siden 1917.

Kilder og videre lesning:

Gimmestad gamle kirke

På det siste bildet skimter vi den nye kirken nede ved fjorden.

Sandane kirke

Gloppen kommune, Sogn og fjordane.

Vereide

Gammelt steinkors. Steinen i bakgrunnen har innskripsjonen “MINNE. Til dei som ikkje fekk si grav i vigsla jord”:

Vereide kirke. Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.

Annonse