Viser arkivet for stikkord baptistkyrkje

Kristiansand baptistkirke

Kristiansands baptistmenighet holder til i denne kirken i Festningsgata 20. Menighetens nettsted ser ikke ut til å inneholde særlig med informasjon om byggets eller menighetens historie, men det er anledning til å lese menighetsbladet på nettet. Menigheten er også på Facebook. Den er tilsluttet Det norske baptistsamfunn (nettsted her).

Vålerenga baptistkirke

Oslo 2. baptistmenighet, Eben-Eser, ble grunnlagt i 1915 og holder til i Vålerenggata 2. Bygget er fra 1983, men om jeg har forstått rett, har tilholdsstedet vært det samme i hele menighetens eksistenstid, med den forskjell at det tidligere stod et trehus her, og at stedet (som ligger på hjørnet ved Enebakkveien) tidligere hadde adresse Enebakkveien 16. Dette trehuset var visstnok blitt flyttet hit fra Hadeland og tjente som lokale for Østre Aker Arbeidersamfund og avholdsbevegelsen før det ble overtatt av baptistene. Det ble tatt ned i 1981 og gjenoppført på Folkemuseet i 1985.

Det nåværende kirkebygget ble tegnet av Otto Torgersen og har ca. 100 plasser. Menigheten har ca. 80 medlemmer. Den har hjemmeside her. Det later til at også byens tamilske baptistmenighet bruker bygget. Det fremgår av nettstedet at kommunen ble formell eier av kirkebygget i 2008, og kirkens navn er endret fra 2. baptistkirke til Vålerenga baptistkirke.

Kilder og videre lesning:

Brumunddal baptistkirke

I tillegg til Brumunddal kirke, som tilhører statskirken, finnes det en baptistkirke i Brumunddal, nærmere bestemt i Skolevegen 5. Den har en hjemmeside og er nevnt blant baptistmenighetene på Det norske baptistsamfunns nettsted, men ingen av stedene har særlig med informasjon om bakgrunnen for menigheten.

Gjøvik baptistkirke

Man kan nesten føle seg hensatt til Sørstatene på Gjøvik. Og om kirken ikke hadde hatt et skilt som proklamerte «Baptistkirken», hadde mange klart å gjette riktig kirkesamfunn likevel. Baptistkirken på Gjøvik ligger i et boligfelt ved næringsparken i Hunndalen, mellom stasjonene Nygard og Breiskallen.

Menigheten ble stiftet 15. mai 1967. Det er en liten menighet som ser ut til å ha utgått fra baptistmenigheten på Raufoss, om jeg har forstått menighetens hjemmeside (speilside her) rett. Baptistkirken i Norge har hjemmeside her, og det står ellers en artikkel om baptismen i Wikipedia.

Sel baptistkirke

Baptistmenigheten på Otta ble grunnlagt 16. februar 1889. Den hadde da 19 medlemmer, men tallet steg til 95 i løpet av fem år.

I 1899 kjøpte menigheten ett mål tomt til bedehus på Otta. Bedehuset ble tatt i bruk i 1902, og tomten er siden delt. Bygget er en tømmerbygning som stod vest for Otta. Den ble påbygget en etasje som klargjøring for sin nye bruk. I tillegg leies underetasjen i dag ut til butikkvirksomheter. Menigheten har i dag rundt 50 medlemmer, ifølge et portrettintervju i lokalavisen GD, mens menigheten selv opererer med tallet 19 på sitt nettsted. Det står mer om menighetens virksomhet i nevnte portrettintervju med pastoren.

Baptistkirken i Norge har hjemmeside her og informasjonsnettsted her. Det finnes dessuten en artikkel om baptismen i Wikipdeda.

Kilder og videre lesning:

  • GD 24. desember 2009, s. 34-35

  • Menighetens nettsted
  • Steinar Botten: «Sel Baptistmenighet», i Otta gjennom 100 år 1896-1996 (Sel historielag, 1996), s. 231-234

Bærum baptistkirke

Dette kirkebygget i Holtet (øst for E18) huser Bærum baptistmenighet. Menigheten sies i tidligere oppslag i Budstikkas Asker og Bærum-leksikon å være grunnlagt i 1974 og ha rundt 140 medlemmer.

Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn, og Wikipedia har også en temaartikkel om baptismen.

Oslo 1. baptistkirke

Baptismen kom til Norge på midten av 1800-tallet. Første menighet ble grunnlagt i Porsgrunn i 1860. Oslos (eller Kristianias) første ble grunnlagt i 1874, men ble siden oppløst.

Så ble 1. baptistmenighet grunnlagt i 1884. Menigheten kjøpte tomtene i Hausmanns gate 22 og 24 i 1886, og kirken ble innviet i mars 1898.

Bygget ble tegnet av Marius Finstad Leyell. I dag er kirken omgitt av Elvebakken videregående skole. Bygget har pusset fasade, og et stykke oppe på veggen er kirken navngitt som «Tabernaklet». Kirkesalen er i annen etasje og har gallerier rundt hele kirkerommet. I første etasje er det mindre forsamlingsrom, kjøkken og samlingsrom, mens det er kontorer og hybler i fjerde etasje.

Det er ca. 120 plasser i kirkesalen og ca. 80 på galleriene. Menigheten hadde opprinnelig 288 medlemmer og har per 2007 ca. 300 medlemmer. Den er tilsluttet Det norske baptistsamfunn.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 150-151

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 67
  • NRK
  • Menighetens nettsted

Hamar baptistkirke

Hamars baptistmenighet har kirkebygg i Grønnegata 121, ikke langt vest for Domkirken.

Menigheten ble stiftet i 1924 og er tilsluttet Det norske baptistsamfunn. Ifølge en oppslagsside hos baptistsamfunnet har den 64 døpte medlemmer med bakgrunn fra en rekke land.

Lillehammer baptistkirke

Lillehammer baptistmenighet holder til i dette bygget i Hovslagerveien. Menighetens nettsted, som er under omlegging, har p.t. ingen informasjon om byggets og menighetens historie, men en minnestein utenfor kirken røper at baptistenes europakongress ble holdt her i OL-året 1994.

Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn, og det finnes en temaartikkel om baptismen i Wikipedia.

Alternativ årstid

Lang, lang rekke

Skilt

Baptistenes europakongress var her i 1994

Annonse