Viser arkivet for stikkord betel

Betel Åmotsdal

Betel Åmotsdal er tilholdssted for en pinsemenighet som ifølge pinsebevegelsens nettsted har 29 medlemmer og 56 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Betel Halden

Betel i Halden er tilholdssted for Kristi Menighet, som er tilsluttet De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF). På nettet forteller menigheten om sin gjøren og laden via Facebook, og DFEF har en oppslagsside om dem.

Betel Volda

Betel Volda i Industrigata 11 er tilsluttet De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF).

Det kan se ut til at menigheten ble grunnlagt rundt 1894. I 1911 flyttet den inn i lokaler på veien mot Vikebygda, og dagens lokale i Industrigata ble tatt i bruk i 1972-73.

Menigheten har et ukentlig innslag på lokalradioen Bygderadio Vest.

Betel Nærsnes

Betel Nærsnes er en pinsemenighet som ifølge pinsebevegelsens nettsted har 58 medlemmer og 27 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Betel Ytre Enebakk

Betel i Ytre Enebakk har adrese Osloveien 216. Menigheten teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 73 medlemmer og 13 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Lokalet ble bygget ut for noen år siden. I den forbindelse meldte lokalavisen om klage på utbyggingstillatelsen, men denne ble ikke tatt til følge. Det er også blitt asfaltert i omgivelsene, muligens i forbindelse med utbyggingen.

Wikipedia har et oppslag om menigheten og en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Konnerud baptistkirke

Konneruds baptistkirke Betel stod ferdig den 3. mai 1952, ifølge nettstedet til Drammen baptistmenighet. Det fortelles at kirken etterhvert ble for liten, men at en utvidet kirke ble innviet i 1983, uten at undertegnede vet om stedet var det samme. Adressen til dagens kirke er Thorudgata 8. Menigheten ble formelt dannet i 1984, utskilt fra Drammen baptistmenighet. Konnerud menighet har for øvrig eget nettsted. Huset sies å være pusset opp høsten 2010.

Wikipedia har temaartikler om baptismen og det baptistiske dåpssyn.

Betel Horten

Betel Horten holder til i dette huset i Storgata 70A. Menigheten er tilsuttet De Frie Evangeliske Forsamlinger (nettsted her). Menigheten har en kort historieskisse her.

Betel Jevnaker

Pinsemenigheten Betel Jevnaker holder til i dette huset i Betelgata 1. Menigheten teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 22 medlemmer.

Wikipedia har temaartikler om pinsebevegelsen i Norge og om det baptistiske dåpssyn.

Betel Heidal

Heidals pinsemenighet holder til i dette huset. Menigheten teller ifølge Pinsebeveglesens nettsted 43 medlemmer og 50 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Ifølge Sel kommune har bygget ca. 90 plasser i salen, som har en sceneplattform på ca. 30 kvadratmeter, og bygget omfatter ellers kjøkken og garderobe.

Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Betel Stovner

Pinsemenigheten eller frimenigheten Betel Stovner holder til i Stovnerveien 58. Menigheten ble grunnlagt i 1932. Det fortelles på menighetens nettsted at den i 1953 ble underlagt Evangeliesalen, noe som kan være grunnen til at den ikke er nevnt på Oslo-oversikten på pinsebevegelsens nettsted. Senere omorganisering og virksomhet skisseres kort. Menigheten feiret 75-årsjubileum i 2007.

Hos Stovnerporten fortelles det mer om dette bedehuset, blant annet at det har vært brukt som valglokale i en årrekke.

Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Annonse