Viser arkivet for stikkord sion

Sion Flatdal

Sion Flatdal er tilholdssted for en pinsemenighet som ifølge pinsebevegelsens nettsted har 30 medlemmer og 23 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Sion Sellebakk

Pinsemenigheten Sion på Sellebakk ble ifølge eget nettsted formelt stiftet i 1942 etter å ha brutt ut av Filadelfia. Lokalet har vært i bruk siden 1948, og det er siden utbygget og oppgradert. Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 125 medlemmer og 83 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Sion Kløfta

Kløftas pinsemenighet, Sion Kløfta, teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 68 medlemmer. De holder til i dette huset et stykke sør for Kløfta stasjon, og det er åpenbart barnehage i tilknytning til det. Menigheten ble ifølge Wikipedia grunnlagt i 1931.

Sion Rise

Dette huset — trolig et tidligere bedehus — ligger langs fylkesvei 174, mellom stasjonene Rise og RossedalenArendalsbanen. Huset er ikke å finne på fylkesoversikten til pinsebevegelsen, hvis menigheter gjerne tyr til Sion-navnet. Derimot tyder et oppslag på bygget samt denne Facebook-siden på at bruken av huset er endret i forhold til tidligere. Utover dette er det lite konkret å finne ved googling.

Zion Fevik

Pinsemenigheten Zion Fevik holder naturligvis til på Fevik i Grimstad kommune. Menigheten ble formelt stiftet i 1951 og har holdt til i flere steder. Huset på bildet er ikke langt unna Fevik arbeidskirke. Det dreier seg om et bedehus fra 1882 som menigheten overtok i 1976, ifølge den historiske oversikten på menighetens nettsted, som ellers gir inntrykk av at møtene nå holdes på Feviktun. Det kan også synes som om navneskiltet nå er fjernet fra bygget på bildet.

Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 50 medlemmer. Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Annonse