Viser arkivet for stikkord baptister

Bykirka (Lillehammer)

Bykirka på Lillehammer er tilholdssted for en baptistmenighet som ble opptatt i Det Norske Baptistsamfunn i august 2013. Lokalet er i smuget bak One-Hand Clapping kaffebar, i tidligere Smett Inn Café. Adressen er Storgata 78.

Høyt oppe på veggen

Ut mot Storgata

Rjukan baptistkirke

Rjukans baptstmenighet holder til i denne karakteristiske kirken i Sam Eydes gate 116. Kirken er tegnet av Lorentz H. Ree, og ble oppført over flere år, blant annet med dugnadsinnsats. Lille sal ble tatt i bruk 23. desember 1923, og bygget som sådan ble innviet den 3. november 1932. Riksantikvaren fredet bygget i 2003. Kirken har et Walcker-orgel som er overtatt fra Austbygde kirke, og akustikken sies å være god. Kirken brukes til konserter.

Menigheten ble stiftet 28. mars 1917 og er tilsluttet Det norske baptistsamfunn. Den har ifølge eget nettsted rundt 20 medlemmer. Det finnes en temaartikkel om baptismen i Wikipedia.

Halden baptistkirke

Tabernaklet er tilholdssted for Haldens baptistmenighet, som ifølge eget nettsted har rundt 300 medlemmer. Dette ser ut til å være den største baptistmenigheten i regionen, og baptistenes virksomhet generelt later til å konsolideres til Halden. For eksempel er Sarpsborgs baptismenighet innlemmet i Haldens. Nettstedet inneholder informasjon om virksomheten, og menighetsbladet publiseres elektronisk der. Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn.

Fredrikstad baptistkirke

Fredrikstads baptistmenighet ble grunnlagt i 1925 og feiret åttiårsjubileum i 2005. Menigheten har ifølge eget nettsted 135 døpte medlemmer. Det står en god del mer om menighetens historie på nettstedet. Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn.

Konnerud baptistkirke

Konneruds baptistkirke Betel stod ferdig den 3. mai 1952, ifølge nettstedet til Drammen baptistmenighet. Det fortelles at kirken etterhvert ble for liten, men at en utvidet kirke ble innviet i 1983, uten at undertegnede vet om stedet var det samme. Adressen til dagens kirke er Thorudgata 8. Menigheten ble formelt dannet i 1984, utskilt fra Drammen baptistmenighet. Konnerud menighet har for øvrig eget nettsted. Huset sies å være pusset opp høsten 2010.

Wikipedia har temaartikler om baptismen og det baptistiske dåpssyn.

Baptistkirken Betania (Kragerø)

Baptistmenigheten i Kragerø ble stiftet i 1862 og er blant landets eldste. Den er tilsluttet Det norske baptistsamfunn. Etter noe vekst ble den nesten oppløst rundt 1870, før det ble ny giv.

Den lille trekirken Betania skal ha blitt oppført i 1876 og har vært omtalt som den eldste baptistkirken på Sørlandet (sic). Kirken ligger i gaten Jøransberg, ikke langt fra Kragerø kirke. Menighetens nettsted hadde en side med informasjon om historie og virksomhet, men den er p.t. ikke tilgjengelig. Derimot har Det norske baptistsamfunn en oversikt over baptismens utvikling i Norge.

Menigheten er også på Facebook. Det legges opp til jubileumsfeiring i oktober 2012.

Sandefjord baptistkirke

Sandefjords baptistmenighet holder til i dette kirkebygget på hjørnet mellom Dronningens gate og Rådhusgaten (vis-à-vis Aagards plass). Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn og har ifølge eget nettsted ca. 50 medlemmer. Det later til at deler av bygget leies ut til en butikk.

Sandsvær baptistkirke

Sandsvær baptistmenighet holder til i Hvittingfoss, og kirken ser ut til å kalles Tabernaklet. Menigheten ble stiftet i 1885, men det nåværende kirkebygget er fra 1986 og ble etter sigende oppført med betydelig dugnadsinnsats.

Menigheten har rundt 30 medlemmer ifølge eget nettsted, som også beskriver virksomheten. Wikipedia har artikler om baptismen og om Det norske baptistsamfunn, som menigheten er tilsluttet.

Arendal baptistkirke

Arendal baptistmenighet ble grunnlagt i 1867 og går for å være byens eldste frikirkelige menighet — og en av de elste baptistmenighetene i Norge. Dette karakteristiske kirkebygget i Engekjærveien er nok ikke like gammelt som menigheten, men det står ikke mye om bygget på menighetens menighetens nettsted. (Advarsel! Lyd og mye grafikk.)

Wikipedia har temaartikler om baptismen og det baptistiske dåpssyn.

Risør baptistkirke

Risørs baptistmenighet ser ut til å være blant landets eldste sådanne, men det later til å være noe uklarhet om nøyaktig årstall — 1867 eller 1872. (Arendal baptistmenighet, stiftet i 1867, går for å være Sørlandets eldste.) Eget bygg — det samme som er avbildet her — ble innviet den 4. mai 1884, ifølge menighetens eget nettsted, der det fortelles om baptismens historie i Risør og til dels i landsdelen ellers.

Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn. I de senere år har det vært et visst tilsig i medlemsmassen i form av burmesiske flyktninger, som det fremgår av menighetens nettsted.

Annonse