Viser arkivet for stikkord baptistkirke

Bykirka (Lillehammer)

Bykirka på Lillehammer er tilholdssted for en baptistmenighet som ble opptatt i Det Norske Baptistsamfunn i august 2013. Lokalet er i smuget bak One-Hand Clapping kaffebar, i tidligere Smett Inn Café. Adressen er Storgata 78.

Høyt oppe på veggen

Ut mot Storgata

Rjukan baptistkirke

Rjukans baptstmenighet holder til i denne karakteristiske kirken i Sam Eydes gate 116. Kirken er tegnet av Lorentz H. Ree, og ble oppført over flere år, blant annet med dugnadsinnsats. Lille sal ble tatt i bruk 23. desember 1923, og bygget som sådan ble innviet den 3. november 1932. Riksantikvaren fredet bygget i 2003. Kirken har et Walcker-orgel som er overtatt fra Austbygde kirke, og akustikken sies å være god. Kirken brukes til konserter.

Menigheten ble stiftet 28. mars 1917 og er tilsluttet Det norske baptistsamfunn. Den har ifølge eget nettsted rundt 20 medlemmer. Det finnes en temaartikkel om baptismen i Wikipedia.

Konnerud baptistkirke

Konneruds baptistkirke Betel stod ferdig den 3. mai 1952, ifølge nettstedet til Drammen baptistmenighet. Det fortelles at kirken etterhvert ble for liten, men at en utvidet kirke ble innviet i 1983, uten at undertegnede vet om stedet var det samme. Adressen til dagens kirke er Thorudgata 8. Menigheten ble formelt dannet i 1984, utskilt fra Drammen baptistmenighet. Konnerud menighet har for øvrig eget nettsted. Huset sies å være pusset opp høsten 2010.

Wikipedia har temaartikler om baptismen og det baptistiske dåpssyn.

Baptistkirken Betania (Kragerø)

Baptistmenigheten i Kragerø ble stiftet i 1862 og er blant landets eldste. Den er tilsluttet Det norske baptistsamfunn. Etter noe vekst ble den nesten oppløst rundt 1870, før det ble ny giv.

Den lille trekirken Betania skal ha blitt oppført i 1876 og har vært omtalt som den eldste baptistkirken på Sørlandet (sic). Kirken ligger i gaten Jøransberg, ikke langt fra Kragerø kirke. Menighetens nettsted hadde en side med informasjon om historie og virksomhet, men den er p.t. ikke tilgjengelig. Derimot har Det norske baptistsamfunn en oversikt over baptismens utvikling i Norge.

Menigheten er også på Facebook. Det legges opp til jubileumsfeiring i oktober 2012.

Baptistkirken Oppdal

På Oppdal ble det stiftet en baptistmenighet den 18. juli 1892. Dagens menighet ser ut til å stamme fra en splittelse i 1984, da en gruppering trakk seg ut og etablerte Oppdal Kristne Senter.

Oppdal og Lønset baptistmengihet holder til i dette huset i Høgmovegen i Oppdal sentrum, ikke langt fra stasjonen. Menigheten har ifølge eget nettsted 45 medlemmer, og den arrangerte landsmøte for Det norske baptistsamfunn i 1998 og 2003.

Vålerenga baptistkirke

Oslo 2. baptistmenighet, Eben-Eser, ble grunnlagt i 1915 og holder til i Vålerenggata 2. Bygget er fra 1983, men om jeg har forstått rett, har tilholdsstedet vært det samme i hele menighetens eksistenstid, med den forskjell at det tidligere stod et trehus her, og at stedet (som ligger på hjørnet ved Enebakkveien) tidligere hadde adresse Enebakkveien 16. Dette trehuset var visstnok blitt flyttet hit fra Hadeland og tjente som lokale for Østre Aker Arbeidersamfund og avholdsbevegelsen før det ble overtatt av baptistene. Det ble tatt ned i 1981 og gjenoppført på Folkemuseet i 1985.

Det nåværende kirkebygget ble tegnet av Otto Torgersen og har ca. 100 plasser. Menigheten har ca. 80 medlemmer. Den har hjemmeside her. Det later til at også byens tamilske baptistmenighet bruker bygget. Det fremgår av nettstedet at kommunen ble formell eier av kirkebygget i 2008, og kirkens navn er endret fra 2. baptistkirke til Vålerenga baptistkirke.

Kilder og videre lesning:

Raufoss baptistkirke

Raufoss baptistkirke er et særpreget bygg som ligger i Knut Hamsuns veg 17, like på østsiden av jernbanen.

Menigheten ble formelt stiftet den 18. oktober 1931, men bygget er fra 1911-12 og tilhørte Karoline og Even Løkken, som ser ut til å ha bygget på litt ekstra for å innrede huset til møtelokale. Det står mer om historien på dette nettstedet. Raufoss baptistmenighet var dessuten utgangspunkt for dannelsen av Gjøvik baptistmenighet i 1961.

Menigheten er nå på Facebook, og stedet er også registrert på Origo.

Baptistikirken i Norge har hjemmeside her, og det står en artikkel om baptismen i Wikipedia.

Gjøvik baptistkirke

Man kan nesten føle seg hensatt til Sørstatene på Gjøvik. Og om kirken ikke hadde hatt et skilt som proklamerte «Baptistkirken», hadde mange klart å gjette riktig kirkesamfunn likevel. Baptistkirken på Gjøvik ligger i et boligfelt ved næringsparken i Hunndalen, mellom stasjonene Nygard og Breiskallen.

Menigheten ble stiftet 15. mai 1967. Det er en liten menighet som ser ut til å ha utgått fra baptistmenigheten på Raufoss, om jeg har forstått menighetens hjemmeside (speilside her) rett. Baptistkirken i Norge har hjemmeside her, og det står ellers en artikkel om baptismen i Wikipedia.

Sel baptistkirke

Baptistmenigheten på Otta ble grunnlagt 16. februar 1889. Den hadde da 19 medlemmer, men tallet steg til 95 i løpet av fem år.

I 1899 kjøpte menigheten ett mål tomt til bedehus på Otta. Bedehuset ble tatt i bruk i 1902, og tomten er siden delt. Bygget er en tømmerbygning som stod vest for Otta. Den ble påbygget en etasje som klargjøring for sin nye bruk. I tillegg leies underetasjen i dag ut til butikkvirksomheter. Menigheten har i dag rundt 50 medlemmer, ifølge et portrettintervju i lokalavisen GD, mens menigheten selv opererer med tallet 19 på sitt nettsted. Det står mer om menighetens virksomhet i nevnte portrettintervju med pastoren.

Baptistkirken i Norge har hjemmeside her og informasjonsnettsted her. Det finnes dessuten en artikkel om baptismen i Wikipdeda.

Kilder og videre lesning:

  • GD 24. desember 2009, s. 34-35

  • Menighetens nettsted
  • Steinar Botten: «Sel Baptistmenighet», i Otta gjennom 100 år 1896-1996 (Sel historielag, 1996), s. 231-234

Bærum baptistkirke

Dette kirkebygget i Holtet (øst for E18) huser Bærum baptistmenighet. Menigheten sies i tidligere oppslag i Budstikkas Asker og Bærum-leksikon å være grunnlagt i 1974 og ha rundt 140 medlemmer.

Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn, og Wikipedia har også en temaartikkel om baptismen.

Annonse