Viser arkivet for stikkord baptistkirken

Halden baptistkirke

Tabernaklet er tilholdssted for Haldens baptistmenighet, som ifølge eget nettsted har rundt 300 medlemmer. Dette ser ut til å være den største baptistmenigheten i regionen, og baptistenes virksomhet generelt later til å konsolideres til Halden. For eksempel er Sarpsborgs baptismenighet innlemmet i Haldens. Nettstedet inneholder informasjon om virksomheten, og menighetsbladet publiseres elektronisk der. Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn.

Baptistkirken Elim Tistedal

Tidligere baptistkirke: Her er skiltet tatt ned.

Bildene her lyver litt, for de viser den gamle, fraflyttede baptistkirken ved siden av Rema 1000 i Tistedal. Menigheten flyttet i 2010 til nye lokaler i Løkkebergveien på Sommerro, som man kan se på dens eget nettsted. Der fremgår det også at menigheten ble stiftet i 1884 og har rundt 140 medlemmer. Den er dermed den nest største av tre baptistmenigheter i Halden kommune. Både gammelt og nytt kirkebygg (samt menigheten) bærer tittelen Elim, som var navnet på en leirplass under israelernes ørkenvandring, jf. 2. Mos 15,27. Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn.

Fredrikstad baptistkirke

Fredrikstads baptistmenighet ble grunnlagt i 1925 og feiret åttiårsjubileum i 2005. Menigheten har ifølge eget nettsted 135 døpte medlemmer. Det står en god del mer om menighetens historie på nettstedet. Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn.

Sandefjord baptistkirke

Sandefjords baptistmenighet holder til i dette kirkebygget på hjørnet mellom Dronningens gate og Rådhusgaten (vis-à-vis Aagards plass). Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn og har ifølge eget nettsted ca. 50 medlemmer. Det later til at deler av bygget leies ut til en butikk.

Sandsvær baptistkirke

Sandsvær baptistmenighet holder til i Hvittingfoss, og kirken ser ut til å kalles Tabernaklet. Menigheten ble stiftet i 1885, men det nåværende kirkebygget er fra 1986 og ble etter sigende oppført med betydelig dugnadsinnsats.

Menigheten har rundt 30 medlemmer ifølge eget nettsted, som også beskriver virksomheten. Wikipedia har artikler om baptismen og om Det norske baptistsamfunn, som menigheten er tilsluttet.

Arendal baptistkirke

Arendal baptistmenighet ble grunnlagt i 1867 og går for å være byens eldste frikirkelige menighet — og en av de elste baptistmenighetene i Norge. Dette karakteristiske kirkebygget i Engekjærveien er nok ikke like gammelt som menigheten, men det står ikke mye om bygget på menighetens menighetens nettsted. (Advarsel! Lyd og mye grafikk.)

Wikipedia har temaartikler om baptismen og det baptistiske dåpssyn.

Risør baptistkirke

Risørs baptistmenighet ser ut til å være blant landets eldste sådanne, men det later til å være noe uklarhet om nøyaktig årstall — 1867 eller 1872. (Arendal baptistmenighet, stiftet i 1867, går for å være Sørlandets eldste.) Eget bygg — det samme som er avbildet her — ble innviet den 4. mai 1884, ifølge menighetens eget nettsted, der det fortelles om baptismens historie i Risør og til dels i landsdelen ellers.

Menigheten er tilsluttet Det norske baptistsamfunn. I de senere år har det vært et visst tilsig i medlemsmassen i form av burmesiske flyktninger, som det fremgår av menighetens nettsted.

Lillesand baptistkirke

Baptistkirken Betel i Lillesand ble etablert i 1903, og dette huset i Øvregate 10 ble tatt i bruk. Lillesands baptister sognet da til baptistmenigheten i Arendal, men ble etablert som egen menighet tyve år senere. I 2003 ble det feiret hundreårsjubileum for bygget og åttiårsjubileum for menigheten.

Menigheten hadde 64 døpte medlemmer og 56 menighetsbarn (barn av døpte medlemmer) ved utgangen av 2005, ifølge eget nettsted.

Wikipedia har en temaartikkel om baptismen.

Kristiansand baptistkirke

Kristiansands baptistmenighet holder til i denne kirken i Festningsgata 20. Menighetens nettsted ser ikke ut til å inneholde særlig med informasjon om byggets eller menighetens historie, men det er anledning til å lese menighetsbladet på nettet. Menigheten er også på Facebook. Den er tilsluttet Det norske baptistsamfunn (nettsted her).

Vålerenga baptistkirke

Oslo 2. baptistmenighet, Eben-Eser, ble grunnlagt i 1915 og holder til i Vålerenggata 2. Bygget er fra 1983, men om jeg har forstått rett, har tilholdsstedet vært det samme i hele menighetens eksistenstid, med den forskjell at det tidligere stod et trehus her, og at stedet (som ligger på hjørnet ved Enebakkveien) tidligere hadde adresse Enebakkveien 16. Dette trehuset var visstnok blitt flyttet hit fra Hadeland og tjente som lokale for Østre Aker Arbeidersamfund og avholdsbevegelsen før det ble overtatt av baptistene. Det ble tatt ned i 1981 og gjenoppført på Folkemuseet i 1985.

Det nåværende kirkebygget ble tegnet av Otto Torgersen og har ca. 100 plasser. Menigheten har ca. 80 medlemmer. Den har hjemmeside her. Det later til at også byens tamilske baptistmenighet bruker bygget. Det fremgår av nettstedet at kommunen ble formell eier av kirkebygget i 2008, og kirkens navn er endret fra 2. baptistkirke til Vålerenga baptistkirke.

Kilder og videre lesning:

Annonse