Viser arkivet for stikkord bedehus

Herre bedehus

Tettstedet Herre ved Frierfjorden fikk kirkegård i 1898, og kirken ble innviet i 1905. Før dette hadde stedet et bedehus. Det ser ut til å være fra 1854, og det ble vigslet for kirkebruk i 1890 og ble for en stor del brukt til kirkelige formål inntil kirken var ferdig. Dette huset ble flyttet til tomten mellom to kirkegårdsparseller i 2004, ifølge jubileumsboken for Herre kirke. Boken omtaler alterring og døpefont i bedehuset, med et stort kors malt på veggen over alteret. Nevnte alterring sies å være oppbevart i (grav)kapellet ved kirken.

Wikipedia omtaler nyåpning av bedehuset i forbindelse med kirkejubileet i 2005, hvilket formodentlig betyr at det bedehuset vi ser på bildet her, ble satt i stand da. Det er nærliggende å tenke seg at huset er noe eldre og har vært brukt som bedehus eller til annen bruk før den tid. Undertegnede hører gjerne fra folk som vet mer om den saken. Huset står ved Hellestvedtveien, i skråningen nedenfor kirken.

Kilder og videre lesning:

  • Morten Lie-Hagen (red.): Industristed får kirke. Herre kirke 100 år 1905-2005 (Bamble historielag / Herre menighetsråd, 2005), særlig s. 15

  • Herman Henriksveen (red.) og Halvor Tveraaen (foto): Kirker i Telemark (Flora forlag: Stathelle, 1986), s. 72-73 (om Herre kirke)
  • Wikipedia (om Herre kirke)

Nordstranda bedehus

Nordstranda bedehus er i sørøstre utkant av LeikangerStadlandet, i Selje kommune.

I bladet Kjelda fra Fylkesarkivet fortelles det at huset ble oppført for innsamlede midler i 1903. Presten var blant dem som gav penger til prosjektet. Bedehuset ble ombygget i 1939, da det kom til kjøkken og spisesal i 2. etasje. Under krigen ble huset rekvirert av tyskerne.

Huset ble visstnok mye brukt også etter krigen, men ikke til politiske arrangementer. Mye dreier seg om utleie til de store anledninger. Hundreårsjubileum ble feiret i 2003.

Huset sies å ha orgel og piano.

Kilde:
Kjelda nr. 2/2005, s. 72-73 (PDF-side 70-71)

Betania Notodden

Notoddens pinsemenighet ble stiftet i 1908 og feiret således hundreårsjubileum i 2008. Det første Betania-bygget var et bedehus som var blitt oppført i 1891 for arbeiderne ved Tinfos. Det ble i 1907 tatt ned og flyttet til Myllargutens gate på Notodden, noe nordøst for nåværende hus. Senere ble det utvidet. Nytt hus (dagens) ble oppført i Hydros gate og tatt i bruk den 8. september 1973.

Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 217 medlemmer og 110 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Den har eget nettsted med en historieside som ligger til grunn for mye av det som står her.

Bjørke bedehus

Bjørke bedehus er ikke så langt fra strandkanten i det lille tettstedet Bjørke innerst i Storfjorden (Ørsta kommune).

Det ser ikke ut til å finnes noe eget nettsted for bedehuset, men Hjørundfjordportalen rapporterer fra et årsmøte i bedehusforeningen i 2008. Blant dem som har arrangementer der, er åpenbart Ørsta kirkelige fellesråd. Bildet hos dem tyder også på at bedehuset er blitt malt siden 2008.

Ørsta bedehus

Ørsta bedehus eies og drives av Ørsta Indremisjon. Bedehuset ble oppført i 1969 og kan vel sies å være et barn av sin tid hva arkitektur angår. Det fylte 40 år i 2009 og brukes av en rekke kristne organisasjoner. Adressen er Berte Kanutte-vegen 5, og utenfor bedehuset står et minnesmerket over Berte Kanutte Aarflot (1795-1859), som har gitt navn til veien.

Volda bedehus

Volda bedehus ligger i Røysgata 9 i Volda sentrum, ikke så langt fra Volda kirke. Det ser ut til at bedehuset eies av en lokal avdeling av Norsk Luthersk Misjonssamband, men det brukes også av andre kristne organisasjoner, så som Volda Indremisjon, Volda kristne/kristelege studentlag (også på Facebook) og Det Norske Misjonsselskap.

Bedehuset ble brukt som interimskirke etter at Volda kirke brant i 1929, og inntil ny kirke kunne tas i bruk i 1932.

Gol bedehus

Gol bedehus tilhører Normisjon og brukes til deres forskjellige aktiviteter samt til utleie. Det feires også katolske messer i bedehuset. Bygget fikk nytt taktekke i 2008.

Treungen bedehus

Treungen bedehus ligger på skrå over veien fra Treungen kirke. Litt googling bringer raskt frem et par møter / arrangementer i bedehuset, men sier lite om husets historie. Det ser ut til å tilhøre Normisjon, uten at deres nettsted sier all verden om selve bygget.

Solsvik Betania bedehus

Nordvest på Sotra ligger Solsvik, og på høydedraget, med utsyn over havet, ligger bedehuset.
Om bedehuset er det foreløpig ingen informasjon å finne…
- ikke langt unna, på Landro, ligger nærmeste kirke.
I Fjell komunne er det totalt 3 kirker; Fjell, Foldnes, og Landro.

Solsvik er den nordligaste garden i Fjell på Sotra utanfor Bergen i Hordaland og har vore ein av dei mest sentrale stadane på Hordalandskysten gjennom fleire hundre år. Før Solsviksundet bru vart bygd i 1982, måtte folk frå Misje, Turøy og lengre nord først til Solsvik før dei kom seg vidare til Bergen.

Funn på Solsvik tyder på at det har budd folk her i yngre steinalder, men på grunn av svartedauden,
vart Solsvik fråflytta. Sidan 1603, etter svartedauden, har det vore fast busetjing der.

Kilde; Stadnamn på Solsvik og Landro – av Landro skule.

Kristiansand bedehus

Dette staselige bygget er bedehuset i Kristiansand og ser ut til å være eid av Normisjon. Det er visst noe av en regional bastion i så måte, og kontoret til Agder region er vegg i vegg. Bedehusforeningen i Kristiansand feiret 150 år høsten 2009, og i oppslaget om det er det enkelte interiørbilder fra huset. Det later ellers til å ha vært branntilløp i orgelet her, et orgel som ser ut til å stamme fra 1800-tallet. Bedehuset var i sin tid interimskirke da Kristiansand domkirke ble bygget.

Annonse