Viser arkivet for stikkord frikyrkje

Hånes frikirke

Hånes frikirke (i en forstad til Kristiansand) ble innviet i september 2012. Menigheten har sprunget ut av Randesund frikirkemenighet og ble formelt dannet i 1997. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Menigheten holder til i et flerbruksbygg som også rommer Solvollen barnehage, drevet av Filadelfia Kristiansand.

Ørsta frikirke

Ørsta frikirke (Ørsta frikyrkje) i Vikegata i Ørsta sentrum er tilholdssted for en menighet som er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke, best kjent som bare Frikirken.

Menigheten ble ifølge eget nettsted stiftet i 1896 og har 120 medlemmer. Kirkebygget er fra 1964 og er tegnet av Asbjørn Barstad.

I 2011 meldte NRK at et nybygget inngangsparti for bevegelseshemmede var truet av rivning fordi kommunen ikke hadde tatt hensyn til fylkeskonservatorens innvendinger ved godkjenning av tilbygget. Per oktober 2013 står imidlertid tilbygget intakt.

Volda frikirke

Volda frikirke (Volda frikyrkje) er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Kirkebygget er i Vikebygda i Volda.

Menigheten ble ifølge eget nettsted stiftet på begynnelsen av 1990-tallet og sies å ha rundt 100 medlemmer. Det ser ut til at kirkebygget ble utvidet eller nybygget i 2012, og menigheten driver også barnehage. Virksomheten er beskrevet på nettstedet, og menigheten har også en blogg.

Moss frikirke

Moss frikirkemenighet er den eldste menigheten i Den evangelisk-lutherske frikirke, grunnlagt den 6. mai 1877. Menigheten holdt tidligere til i Moss sentrum og drev søndagsskole i Søndagsskolehuset (eller Misjonshuset) på Orkerød på Jeløya. Dagens kirkebygg ble innviet i 1987. Menigheten skriver litt om sin egen historie og kirkebygget her.

Lørenskog frikirke

Lørenskog frikirkemenighet ble dannet på 1970-tallet og har ifølge egen nettsted 168 medlemmer. Menigheten er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Songe frikirke

Songe frikirke huser en menighet som er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke (nettsted her). Til tross for at bygget er relativt stort og det later til å være et visst aktivitetsnivå der, må man åpenbart grave en god del for å finne nærmere opplysninger om hus og menighet. Litt googling finner imidlertid reportasjer om forskjellige arrangementer, og det finnes et album med bilder av kirkens glassmalerier her.

Risør frikirke

Risør frikirke er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke (nettsted her). Menigheten sies å ha 250 medlemmer.

Menigheten går for å være en av landets aller eldste frikirkemenigheter, uten at nøyaktig stiftelesesdato angis. Medlemmer her som var bosatt i Gjerstad-området, dannet i 1889 en egen menighet der.

Stavern frikirke

Stavern frikirke i Vardeveien huser en menighet som er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke (nettsted her).

Menigheten holdt først til i Storgata 15, og på slutten av 1970-tallet flyttet den til ny arbeidskirke i Vardeveien. Denne er siden utvidet, sist i tiden omkring 75-årsjubileet i 2006. Menigheten har vært på Facebook siden høsten 2011.

Brunlanes frikirke

Brunlanes frikirke huser en menighet som ble grunnlagt i 1888 og sies å ha rundt 350 medlemmer. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke og skriver litt om sin egen historie her. Kirken ligger ca. 3 km øst for Helgeroa, like vest for Berg-kirkene (trekirken og steinkirken).

Til denne kirken hører Aske gravlund, noe lenger øst langs Helgeroveien. Dette sies å være en av bare to gravlunder i landet som er knyttet til frikirker. Menigheten driver også barnehage.

Menighetsbladet kan leses på menighetens nettsted.

Frikirken på Nordkisa

Frikirken på Nordkisa startet formelt sett som et underbruk av frikirkemenigheten i Kristiania. Her snakker vi altså om Den evangelisk-lutherske frikirke. En stund hadde man private møter rundt på gårdene, men i 1901 ble det besluttet å bygge kirke. Betel, som kirkebygget da var kalt, stod ferdig i 1902. Først i 1935 ble menigheten formelt utskilt fra Oslo-menigheten. Kirkesalen sies å være mye som den alltid har vært, mens forsamlingssalen i 2. etasje skal ha blitt restaurert for femti år siden og annen ombygging ha blitt foretatt i 1991. Dette er skildret i en liten brosjyre, og menighetens hjemmeside er her.

Annonse