Viser arkivet for stikkord krigskirkegården

Krigskirkegården i Fredrikstad

Krigskirkegården i Fredrikstad ble anlagt i 1789 noen hundre meter sørøst for det vi nå kaller Gamlebyen, altså utenfor vollene. Det blir like nordøst for Kongsten fort. Det var begrenset med plass innenfor vollene, og denne kirkegården ble i sin tid brukt bare for militære og deres familier.

Nærmere vår tid er kirkegården også brukt til Commonwealth War Graves, graver for allierte soldater. Her finner vi særlig ofre for Den første verdenskirg, ikke minst slaget ved Jylland. Noen tyske falne fra samme krig som lå her, er siden flyttet, men det finnes fortsatt et monument over dem. Det er også et monument over et par russiske offiserer som falt i Den annen verdenskrig. Commonwealth War Graves omfatter 4 av kirkegårdens 12 mål.

Fredrikstad Blad forteller at den lokale Rotaryklubben har stelt den norske delen av kirkegården. Terrenget er nokså flatt, og det går dreneringsgrøfter av varierende dybde på kryss og tvers gjennom området.

Kilder og videre lesning:

Langs hovedaksen

Russisk minnesmerke

Russisk meinnesmerke

Inngang til anlegget

Tysk minnesmerke

Tysk minnesmerke

Annonse