Viser arkivet for stikkord pinsekyrkjelyd

Filadelfia Lena

Pinsemenigheten Filadelfia Lena har ifølge pinsebevegelsens nettsted 91 medlemmer og 44 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Filadelfia Vennesla

Pinsemenigheten Filadelfia Vennesla (de er også også på Facebook) forteller en god del om virksomheten på nettstedet, men ikke all verden om historien. Det fortelles imidlertid at menigheten ble stiftet i 1941. Resten får vi finne ut andre steder.

Ifølge boken «Hellige hus» fikk menigheten tomt av kommunen i 1963, og der ble det reist et forsamlingshus i mur. Dette ble utvidet flere ganger, men ble for lite. Ny tomt ble da kjøpt i et industriområde sørvest for stasjonen. Bygget er tegnet av Jan W. Jensen, som har tegnet mange frikirkebygg for øvrig. Lokalet ble innviet i 1998, og blant talerne ved den anledning var daværende kirke- og undervisningsminister Jon Lilletun.

Bygget har gul teglstein i fasaden og sies å ha 600 sitteplasser på grunnplanet i hovedsalen og 400 på galleriet. Dette kan utvides til 1450 til sammen når det åpnes opp mot tilstøtende rom.

Menigheten er stor: Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 966 medlemmer og 581 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Ifølge Wikipedia har menigheten en rekke satellittmenigheter i nabokommunene som betjenes av pastor fra Vennesla.

Kilder og videre lesning:

  • Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.): Hellige hus (Cappelen Damm akademisk: Oslo. 2013; IBSN 978-82-7634-984-9), s. 155–159

  • Menightens nettsted

Betania Bjerke

Pinsemenigheten Betania Bjerke ved Maura i Nannestad ble stiftet 1914 og feiret 75-årsjubileum i 2009. Det finnes en skildring av menighetens historie på deres eget nettsted.

Ifølge Pinsebevegelsens nettsted har menigheten 76 medlemmer og 49 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menigheten holder til i et bygg på østsiden av fylkesvei 120, skrått over fra Bjørke kirke.

Pinsekirken Salen i Halden

Salen i Halden er tilholdssted for en pinsemenighet som ifølge pinsebevegelsens nettsted har 506 medlemmer og 336 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Menigheten ble ifølge eget nettsted grunnlagt i 1911 og feiret dermed hundreårsjubileum i 2011. Vi har altså å gjøre med en av de eldre pinsemenighetene her i landet — og en av de større. Bygget er neppe like gammelt som menigheten, som det finnes oppslag om også i Wikipedia.

Sion Sellebakk

Pinsemenigheten Sion på Sellebakk ble ifølge eget nettsted formelt stiftet i 1942 etter å ha brutt ut av Filadelfia. Lokalet har vært i bruk siden 1948, og det er siden utbygget og oppgradert. Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 125 medlemmer og 83 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Betania Rakkestad

Pinsekirken Betania i Storgata huser naturligvis Rakkestads pinsemenighet. Den ble ifølge menighetens eget nettsted stiftet i 1939 og har holdt til i dagens lokale siden 2000. Før det holdt den til i Myrgata. I dagens bygning holder også Kirkeng Bil til.

Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 151 medlemmer og 74 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Også Wikipedia har et oppslag om menigheten.

Eben Eser Volda

Eben-Eser Volda (like ved kommunehuset) huser en pinsemenighet som ifølge en tidligere versjon av eget nettsted ble stiftet den 10. desember 1925. Ifølge Pinsebevegelsens nettstedhar menigheten 217 medlemmer og 134 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Dette sies å være den største frikirkelige menigheten på søndre Sunnmøre.

Se også:

Filadelfia Fredrikstad

Pinsemenigheten Filadelfia i Fredrikstad ble ifølge eget nettsted grunnlagt i 1930. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 226 medlemmer og 93 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Menigheten holder til i dette bygget i Ilaveien 108, nær Leie gravlund (tidligere Glemmen gravlund). Huset ble innviet i mars 2009. Tidligere holdt menigheten til i Apenes gate, vis-à-vis Frikirken.

Regnbuen kristne fellesskap (Lørenskog)

Regnbuen kristne fellesskap var en pinsemenighet i Lørenskog. Ifølge pinsebevegelsens nettsted hadde menigheten 85 medlemmer og 27 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Menigheten ble grunnlagt i 1998. Wikipedia skisserer menighetens historie og virksomhet. Menigheten ble nedlagt i desember 2012 og er slått konkurs.

Pinsekirken Nesodden

Pinsekirken Nesodden er ikke overraskende tilsluttet pinsebevegelsen. Kirken ligger ved Fjellstrand vest på Nesodden.

Menigheten ble ifølge Wikipedia stiftet i 1929 under navnet Salen og skiftet navn til Betania i 1932, da menigheten ble slått sammen med baptistmenigheten Betania. Fra 1987 er navnet Nesodden pinsemenighet. Den teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 123 medlemmer og 72 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Ifølge Wikipedia ble tomt kjøpt i 1957 og hus bygget fra 1965 og innviet i 1969. Det har senere vært påbygginger med innvielse av møtesal i 1995. Det står mer om virksomheten og historien i Wikipedia og på menighetens nettsted.

Annonse